Bột mài kim cương grit #600, 30 micron, Trung Quốc

Giá: 75,000 Đ

Bột mài kim cương Trung Quốc (đồng giá 75k/ 5 gram)

Bột mài kim cương loại thô độ bóng grit 600, kích thước hạt 30 micron

Bột mài kim cương Henan Yalong Trung Quốc

Bột mài kim cương nhãn hiệu Henan Yalong, Trung Quốc:

Giá: 75000VND / 5 gram

 

Kích thước hạt

( µm )

Độ nhám

(Grit)

10 Carat

50 Carat

DR-1280

DR-5280

0.5 ( 0 ~1 )

#28,000

DR-1140

DR-5140

1 ( 0 ~ 2 )

#14,00

DR-1080

DR-5080

3 ( 2 ~ 4 )

#8,000

DR-1050

DR-5050

4.5 ( 3 ~ 6 )

#5,000

DR-1030

DR-5030

6 ( 4 ~ 8 )

#3,000

DR-1020

DR-5020

8 ( 6 ~ 10 )

#2,000

DR-1018

DR-5018

9 ( 6 ~ 12 )

#1,800

DR-1015

DR-5015

13 ( 10 ~ 16 )

#1,500

DR-1012

DR-5012

15 ( 10 ~ 20 )

#1,200

DR-1010

DR-5010

17.5 ( 15 ~ 20 )

#1,000

DR-1008

DR-5008

25 ( 20 ~ 30 )

#800

DR-1006

DR-5006

35 ( 30 ~ 40 )

#600

DR-1004

DR-5004

50 ( 40 ~ 60 )

#400

DR-1002

DR-5002

90 ( 80 ~ 100 )

#200

1./ Dạng bột khô, đặt biệt chuyên dùng để đánh bóng, mài bóng tinh vật liệu chính xác.

2./ Thích hợp áp dụng cong công việc gia cống đánh bóng ở giai đoạn cuối cùng.

bột mài kim cương mài khuôn, bot mai kim cuong mai khuon