Bột mài kim cương 10 micron, grit #2000 Hongxiang Trung Quốc

Giá: 75,000 Đ

Bột mài kim cương Trung Quốc (đồng giá 75k/ 5 gram)

Bột mài kim cương Hongxiang

Bột mài kim cương nhãn hiệu Hongxiang, Trung Quốc:

 

Kích thước hạt

( µm )

Độ nhám

(Grit)

10 Carat

50 Carat

DR-1280

DR-5280

0.5 ( 0 ~1 )

#28,000

DR-1140

DR-5140

1 ( 0 ~ 2 )

#14,00

DR-1080

DR-5080

3 ( 2 ~ 4 )

#8,000

DR-1050

DR-5050

4.5 ( 3 ~ 6 )

#5,000

DR-1030

DR-5030

6 ( 4 ~ 8 )

#3,000

DR-1020

DR-5020

8 ( 6 ~ 10 )

#2,000

DR-1018

DR-5018

9 ( 6 ~ 12 )

#1,800

DR-1015

DR-5015

13 ( 10 ~ 16 )

#1,500

DR-1012

DR-5012

15 ( 10 ~ 20 )

#1,200

DR-1010

DR-5010

17.5 ( 15 ~ 20 )

#1,000

DR-1008

DR-5008

25 ( 20 ~ 30 )

#800

DR-1006

DR-5006

35 ( 30 ~ 40 )

#600

DR-1004

DR-5004

50 ( 40 ~ 60 )

#400

DR-1002

DR-5002

90 ( 80 ~ 100 )

#200

1./ Dạng bột khô, đặt biệt chuyên dùng để đánh bóng, mài bóng tinh vật liệu chính xác.

2./ Thích hợp áp dụng cong công việc gia cống đánh bóng ở giai đoạn cuối cùng.

Giá được tính trên 5g sản phẩm