Cắt dây EDM

Giá: Liên Hệ

Gia công cơ khí

Cắt dây EDM

Chúng tôi có đầy đủ những thiết bị phay, tiện CNC, cắt dây EDM hiện đại. Chúng tôi sẽ cung cấp dịch vụ thiết kế và chế tạo các thiết bị cơ khí chính xác như khuôn mẫu, khuôn giày,...

Khách hàng gửi bản thiết kế đến địa chỉ email hoặc gọi điện thoại trực tiếp cho chúng tôi.

Sản Phẩm Liên Quan
Giá: Liên Hệ
Giá: Liên Hệ