Sản Phẩm Giảm Giá
1.000.000
900.000 Đ
1.000.000
900.000 Đ
1.000.000
900.000 Đ
1.000.000
900.000 Đ
1.000.000
900.000 Đ

Danh Mục Sản Phẩm

Bột mài kim cương loại phổ thông

Gia công cơ khí

Giá: Liên Hệ
 743
  
 0
Giá: Liên Hệ
 596
  
 0
Giá: Liên Hệ
 570
  
 0

Công nghệ mài nghiền (Lapping)

30,000 Đ
 967
  
 0
Giá: Liên Hệ
 722
  
 0
100,000 Đ
 224
  
 0

Chế tạo máy cơ khí

Giá: Liên Hệ
 612
  
 0
Giá: Liên Hệ
 696
  
 0
Giá: Liên Hệ
 635
  
 0

Dung dịch kim cương mài

Giá: Liên Hệ
 532
  
 0

Bột mài kim cương CAO CẤP

420,000 Đ
 555
  
 0

Bột đánh bóng thạch anh, kính