thiết kế Cắt dây EDM chi tiết khuôn dập liên hoàn

Giá: Liên Hệ

Thiết kế cắt dây EDM khuôn dập liên hoàn

thiết kế Cắt dây EDM chi tiết khuôn dập liên hoàn

thiết kế Cắt dây EDM chi tiết khuôn dập liên hoàn

Dung sai +- 0.02 mm 

Thép SKD11, SKD61, SKH51 theo yêu cầu khách hàng

Sản Phẩm Liên Quan