Tiện, Phay cơ, CNC

Giá: Liên Hệ

Gia công cơ khí

Phay CNC, phay cơ

Chúng tôi có đầy đủ những thiết bị phay, tiện CNC hiện đại. Chúng tôi sẽ cung cấp dịch vụ thiết kế và chế tạo các thiết bị cơ khí chính xác như khuôn mẫu. 

Khách hàng gửi bản thiết kế đến địa chỉ email hoặc gọi điện thoại trực tiếp cho chúng tôi.

Sản Phẩm Liên Quan
Giá: Liên Hệ
Giá: Liên Hệ