Bột đánh bóng Cerium Oxide (Cerium oxit) trắng

Giá: 215,000 Đ

Bột mài Cerium Oxide trắng

Bột đánh bóng Cerium Oxide (Cerium oxit) trắng

BỘT ĐÁNH BÓNG THẠCH ANH (CERIUM OXIDE) 

Tên bột: Cerium Oxide Cerium Oxit trắng 

Kích thước hạt:

1/ 0.4 - 0.6 micron: Loại siêu bóng, đánh bóng thạch anh, đá quý.

2/ 0.6-0.9 micron: Loại siêu bóng, Đánh bóng các loại mắt kính. 

3/ 2.8 - 3.3 micron: loại phổ thông, đánh bóng kính xe hơi, mặt điện thoại